Lijst Burgemeester Zwevegem

Menu

Over ons

In 2012 trok huidig burgemeester, Marc Doutreluingne, met Gemeentebelangen naar de kiezer. In 2018 wil hij dat opnieuw doen, maar dan met de Lijst Burgemeester.

De lijst bestaat uit kandidaten die overtuigd zijn van de stijl van de burgemeester, zijn visie en zijn programma. Er werd bewust voor gekozen om een lijst samen te stellen die los staat van de nationale partijpolitiek, om de lokale belangen zo goed mogelijk - los van enige nationale invloed - te kunnen verdedigen. De lijst wordt wel gesteund door de lokale Open VLD-afdeling.

Er werd bij de samenstelling in de mate van het mogelijke gestreefd naar een evenredige verdeling van de kandidaten over de verschillende deelgemeenten. Zo komen de eerste 5 kandidaten uit de 5 verschillende deelgemeenten. De lijst wordt uiteraard getrokken door onze burgemeester, Marc Doutreluingne.

Over ons}